The Soulwhisperers

Wat doet REIKI?

Wat doet REIKI?

Wat kan of mag je verwachten van REIKI?

Deze vraag is heel eenvoudig te beantwoorden.

VERWACHT NIETS, DAN IS ALLES MOGELIJK.

Het Japanse woord REIKI betekent UNIVERSELE LEVENSENERGIE en heeft in die zin ook een tweevoudige betekenis.  UNIVERSEEL betekent voor alles en iedereen gelijk en op alles en iedereen individueel afgestemd. REIKI houdt interactie tussen mensen in, maar tegelijk is het een zeer individuele ervaring die kan variëren van “interessant” tot “zeer spiritueel.”

Probeer in eerste instantie niet alles te beredeneren, maar stel je gevoelsmatig open. Ervaar wat er gebeurt en forceer jezelf hierin niet. Maak er niet minder of meer van dan wat het is en begrijp goed dat het niet noodzakelijk “iets voelen” betekent.

Het menselijke energieveld, de AURA, bestaat uit zeven lagen. REIKI werkt in op de eerste vier daarvan. Alleen de inwerking op de eerste twee lagen wordt door de mens met een gewone gevoeligheid bewust waargenomen. De eerste laag geeft een lichamelijke gewaarwording, de tweede een emotioneel-psychische. De derde laag wordt soms als een geestelijke of spirituele ervaring waargenomen. De inwerking op de vierde laag wordt slechts door zeer sensitieve mensen waargenomen.

In de REIKI filosofie is iedereen gelijk.  De REIKI-energie laat ons zien hoe nietig we eigenlijk zijn en hoeveel dat er ons beperkte verstand te boven gaat. He laat ons ook beseffen dat niets zonder deze energie kan bestaan en dat werkelijk alles en iedereen, bewust of onbewust, met elkaar verbonden is.

Al sinds de oudheid is algemeen bekend dat er een onzichtbare energiestroom door alle levende organismen stroomt. Ondanks het scepticisme van tegenwoordig en de eis van empirisch bewijs ( op ervaring steunend), heeft recent medisch en wetenschappelijk onderzoek het bestaan van deze energie aangetoond. De rol van deze energie in het fysieke, emotionele en spirituele genezingsproces is bevestigd en erkend.

Veel genezingsprocessen zijn gebaseerd op de toepassing van deze onzichtbare energie. De meeste vergen jaren van studie van filosofieën, teksten, doctrines, technieken,… Dit vereist een hoog intellectueel niveau en vraagt een aanzienlijke hoeveelheid tijd.

Het mooie van REIKI ligt in zijn eenvoud, in zijn toegankelijkheid voor iedereen. Ons opleidingsniveau of IQ zijn irrelevant. Het enige dat telt, is ons oprecht verlangen om onszelf te openen voor de energie die het lichaam en de ziel kan genezen, en onze bereidheid om verantwoordelijkheid voor ons eigen welzijn te dragen. We kunnen een niveau van spirituele transformatie bereiken, zelfs als we niet regelmatig mediteren.

REIKI-initiatie, in de vorm van een afstemming, zorgt ervoor dat we ontvankelijk zijn voor het concept dat aan REIKI ten grondslag ligt. Na de afstemming kunnen we onszelf en anderen weldadige, genezende behandelingen geven.

REIKI help stress en spanning in het lichaam te verminderen door een toestand van diepe ontspanning te creëren die genezing en gezondheid bevordert en compleetheid en evenwicht tot stand brengt. Naast de fysieke structuur van het lichaam is er ook een verfijnd energiesysteem waardoor levenskracht stroomt. Dit systeem bestaat uit energielichamen die het fysieke lichaam omgeven en ons kan helpen gedachten en emoties te verwerken. De energielichamen hebben chakra’s of energiecentra die de stroom van levenskracht door de fysieke, geestelijken, emotionele en spirituele lichamen reguleren. De levenskrachtenergie voedt ons en schept evenwicht tussen de functies en de systemen van ons lichaam.

REIKI is gedefinieerd als spiritueel geleide levenskracht, energie die overal aanwezig is. Het REIKI-systeem is een techniek om via de handen energie op het menselijk energiesysteem over te brengen. REIKI zuivert het fysieke en geestelijke lichaam van giftige stoffen. Het herstelt de energiebalans en de vitaliteit door de schadelijke effecten van stress te verminderen. Het opent geblokkeerde chakra’s en meridianen, reinigt de energielichamen, maakt ons ontspannen en vredig en geeft een gevoel van diepe geestelijke zuivering.

REIKI kan in ons onderbewuste gebied werken en negatieve gedachten en gevoelens uitschakelen door ze te ontbinden en weg te spoelen. Zo stelt het de normale gezonde levenskrachtenergie in staat de gezondheid te herstellen.