The Soulwhisperers

Spirit Healing

Spirit Healing

Er wordt veel gesproken over healing. Er bestaan zoveel soorten healing dat je soms door het bos de bomen niet meer ziet. Voor welke soort healing kan je bij The Soulwhisperers terecht?

Wij werken met Spirit Healing. Anders dan bij andere vormen van healing, zoals bijvoorbeeld reiki of magnetiseren, wordt hier niet de energie van het medium of de ontvanger of de aanwezige universele levensenergie gebruikt. Spirit healing komt van de zielenwereld naar de ziel van het medium en zo tot bij de ziel van de ontvanger. Het is ook de zielenwereld die bepaalt wat er geheald wordt. De zielenwereld weet het beste wat de ontvanger op dat ogenblik het beste of meeste nodig heeft en zal de healing zo sturen. Wij als medium sturen niets bij en hebben ook geen controle over de healing.

Spirit Healing kan je helpen bij zowel fysieke als psychische klachten. Het is een proces van ontspannen en loslaten op een diep niveau waarbij de energie mag stromen. Hierdoor wordt jouw lichaam geholpen om zichzelf te helen.

Iedereen kan baat vinden bij spirit healing, omdat de behandeling wordt toegepast op de persoonlijke situatie en behoeften. De gidsen uit de spirituele wereld bepalen/weten op welk niveau je werkelijk healing nodig hebt.

Spirit Healing kan onderliggende oorzaken van bepaalde klachten naar boven brengen. Dat kan betekenen dat de uitkomst van de healing heilzaam kan zijn op een onverwachte manier. Ook kun je een emotionele bevrijding ervaren. Deze healing kun je beschouwen als een ondersteuning van je eigen proces. Ook zorgen de behandelingen voor rust in je hoofd, zodat je alles wat meer los kunt laten en wat meer van het leven kan genieten.

Healing herstelt het evenwicht tussen je lichaam, je geest en je ziel. Je wordt door een healing zelfverzekerder, je laat stress en oude pijn los en werkt aan je persoonlijke groei. Je komt weer in je eigen kracht te staan.

Bij spirit healing heb je verschillende vormen.

Contact healing

Het medium plaatst zijn of haar handen op een bepaalde plaats op het lichaam van de ontvanger. Op deze plaats wordt de helende energie doorgegeven. Het voordeel van contact healing is dat het langer doorwerkt bij de ontvanger.

Distant healing

Distant healing wordt toegepast wanneer er door bepaalde omstandigheden geen fysiek contact gewenst of mogelijk is, bijvoorbeeld bij brandwonden en dergelijke. Bij deze vorm bouwt het medium een energieveld op door contact te maken met de zielenwereld en geeft het medium zo de helende energie door.

Absent healing

Sommige mensen kennen het “bidden voor healing” uit vroegere tijden. Dat wordt vaak toegepast, soms zelfs zonder dat de ontvanger het weet. In deze vorm healen we op (lange) afstand zonder dat de ontvanger fysiek aanwezig is, hij of zij kan zich zelfs in een ander land bevinden.  Het medium maakt contact met de zielenwereld, focust zich op een persoon en vraagt aan de zielenwereld om die specifieke persoon te healen op dat moment.

Trance healing

Trance Healing werd al als onderdeel van het dagelijks leven van de indianen uitgevoerd. Deze Healing gebeurde ‘via’ hen en niet ‘door’ hen. In de zielenwereld zijn helende gidsen en energieën, die via het medium hun energie versturen. Een metafoor om dit het beste uit te leggen is dat een ontvanger de auto is, het medium de gereedschapskist en de helende gids de monteur. De helende energie komt op geen enkel moment vanuit de menselijke energie van het medium.Dit is de meest “passieve” vorm van healing waarbij het medium zich volledig overgeeft aan de zielenwereld. Het gidsenteam van het medium neemt volledig de controle over de healing. Het medium zal in een andere staat van bewustzijn verkeren en laat zich leiden door zijn of haar gidsenteam.