The Soulwhisperers

REIKI Filosofie

REIKI Filosofie

Deze filosofie is niet in verband te brengen met een zichtbaar stoffelijk wezen. Het is naamloos en vormloos.

Ik geloof in het bestaan van een Opperwezen – het Absolute Oneindige – een Dynamische Kracht die wereld en universum regeert. Het is een onzichtbare, spirituele kracht die vibreert en alle andere krachten vallen er bij in het niets. Daarom is het Absoluut. Deze kracht is ondoorgrondelijk en onmeetbaar. Omdat het een Universele Levenskracht is, is het voor de mens niet te omvatten. Toch krijgt elk levend wezen, of het nu waakt of slaapt, er zegening van.

Verschillende leraren en meesters noemen het de Grote Geest, Universele Levenskracht of Levensenergie, omdat deze het hele systeem verkwikt, wanneer het wordt toegepast. Een andere benaming is Ethergolf, omdat het de pijn verzacht en je in een diepe sluimer brengt, alsof je onder verdoving bent. Of Kosmische Golf omdat het rillingen uitzendt, die je een jubelend gevoel geven en je naar een harmonieus niveau tillen.

Wij noemen het REIKI. Het is een trilling zoals een radiogolf. Het kan ter plaatse werken, maar ook over de hele wereld gaan als een korte golf.

REIKI is geen elektriciteit, radium of röntgenstraling. Het gaat dwars door alle lagen zijde of linnen, aardewerk, lood, hout of staal heen, want het komt van het Kosmische – het Oneindige.

Kwetsbare weefsels of zenuwen worden niet aangetast. Het is absoluut onschadelijk en daarom een veilige en praktische behandelwijze. Omdat het een Universele Golf is, heeft alles wat leeft voordeel bij een behandeling. Planten, vogels, mensen, jong en oud, arm en rijk.

Dagelijkse toepassing is wenselijk en helpt ter voorkoming van ziektes. We hebben ons lichaam gekregen, een plaats om te verblijven. We zijn in deze wereld gezet voor een bepaald doel en daarom zouden we gezondheid en geluk moeten hebben. Men heeft handen om mee te werken en te genezen. Zo kunnen we onze gezondheid en geestelijke evenwicht behouden en ons van onwetendheid bevrijden.

We kunnen leven in een verlichte wereld, in harmonie met onszelf en anderen, én alle wezens liefhebben. Wanneer we deze regels dagelijks toepassen, dan zal ons lichaam reageren. Alles wat we wensen te bereiken in deze wereld, ligt binnen ons bereik: gezondheid, geluk en een lang leven. Het is datgene wat we allemaal zoeken. Dit is te vinden in “het geven van liefde”.

Omdat iedereen een Universele Kracht is, afkomstig uit het Universum, behoort het ieder toe, die zoekt en verlangt om de kunst van het genezen te leren. Het kent geen huidskleur, geloof of leeftijd. Het zal zijn weg vinden wanneer de student bereid is te accepteren. Hem wordt de weg gewezen.

REIKI is geen religie en kent als zodanig geen echte regels. REIKI als verschijnsel kent wel een aantal raadgevingen en adviezen: de leefregels.

REIKI betekent niet alleen ENERGIE maar ook DE KRACHT IN ZIJN EENVOUD.

REIKI is er om ons te helpen in dit leven onze zware beproevingen te begrijpen, er uit te leren en er mee om te gaan. We kunnen ons zelfvertrouwen terugvinden, bekomen wat we wensen in de mate van het mogelijke. REIKI leert ons zien dat iedereen op deze aarde het recht heeft gelukkig te zijn. Het is onze taak als mens die geluk heeft, sterk te zijn en de zwakken te helpen. REIKI is dus veel meer dan alleen maar energie geven.