The Soulwhisperers

Mediumschap

Mediumschap

Al van in hun kindertijd merkten zowel Laura als Christos dat ze inzichten en boodschappen doorkrijgen. Ze kunnen mensen hun energie lezen en hen goed “aanvoelen”. Beiden leerden te vertrouwen op hun gaven om mensen te helpen tot diepere inzichten te komen.

Contact met de zielenwereld

Een medium is iemand die contact legt met de wereld van overledenen en bewijst dat die wereld bestaat. Een medium is iemand die zich openstelt via zijn of haar innerlijke zintuigen zodat overledenen vanuit hun wereld via het medium verhalen en feiten kunnen vertellen over zichzelf en anderen. De informatie komt tijdens een consult via rechtstreekse communicatie met de zielenwereld, met overleden personen.

Dit kan op verschillende manieren, het medium gebruikt zijn mediamieke zintuigen om de ontvangen informatie te vertalen naar relevante boodschappen voor de ontvanger. Meestal is de ontvanger een familielid van de overledene waarmee een contact wordt gemaakt.

Het medium gaat de overledene identificeren aan de hand van details en herinneringen die de overledene van zichzelf of de ontvanger doorgeeft. Zij maken duidelijk dat ze er nog altijd zijn in het leven van de ontvanger, dat ze hem/haar begeleiden en steunen, zonder te zeggen wat ze moeten doen in het leven. Vaak zijn de boodschappen zeer specifiek, gedetailleerd en daardoor herkenbaar voor de ontvanger.

We gebruiken hier geen voorwerpen of foto’s voor. Dit is een mentaal gebeuren.

Wat zijn mediamieke zintuigen?

Helderziend: beelden zien van overledenen
Helderhorend: overledenen horen
Heldervoelend: overledenen voelen
Helderwetend: dingen weten van een overledene
Helderproevend: smaken ontvangen waarover de overledene communiceert
Helderruikend: geuren ontvangen waarover de overledene communiceert

De mediamieke zintuigen kunnen zowel objectief (het medium ziet, hoort, smaakt en ruikt alles daadwerkelijk) of subjectief (het medium ziet, hoort, smaakt en ruikt het in gedachten) zijn.

Psychic Consults

Hierbij maken we contact met de ziel van de persoon die tegenover ons zit. We lezen als het ware de energie van de ander. Hierdoor kunnen we de rode draad in het leven van de ontvanger zien.

Iedereen heeft “blinde vlekken” in het leven. Dat zijn bepaalde gebeurtenissen die ons zo sterk hebben beïnvloed dat ze ons in een bepaalde richting in ons leven hebben “geduwd”.  Door ernaar te kijken, verkrijgen we inzichten. Deze inzichten worden handvaten voor de toekomst. Op deze manier word je op een objectieve manier geschetst en gespiegeld, waardoor je anders naar de dingen kan kijken. Dit zorgt voor verheldering. Hierdoor kun je makkelijker keuzes maken. Ook begrijp je waarom je bent zoals je bent en ben je een stap dichterbij jouw zelfacceptatie. Zelfacceptatie brengt je weer dichter bij zelfliefde.

Een beperkte toekomstprognose is mogelijk, maar dit consult is geen toekomstvoorspelling.

Tijdens deze consults is er geen contact met overledenen

Andere vormen van mediumschap die onder deze noemer vallen:
Psychometrie: het lezen van de energie van een voorwerp
Fotoreadings: het lezen van de energie van een foto
Bloemenseances: het lezen van de energie van een bloem die gekozen wordt voor de ontvanger
Aurareading: het gebruiken van kleuren om de energie van de ontvanger te lezen

Spiritual Assessment

Een andere vorm van Psychic mediumschap is het Spiritual Assessment

Hierbij wordt er gekeken naar jouw ontwikkeling op spiritueel gebied. Wat loopt er goed, waar zijn de werkpunten, hoe goed is je connectie met spirit? Dit consult is vooral bedoeld voor mensen die zich verder willen ontwikkelen binnen het spirituele werkveld.